Linjasaneeraus

Linjasaneeraus, eli niin sanottu perinteinen putkiremontti, on kokonaisvaltainen ja varma tapa saada kiinteistön LVI- ja sähköratkaisut kerralla kuntoon. Annamme kaikille linjasaneerauksillemme kattavan takuun ja hankkeen suunnittelu sisältyy aina kokonaisuuteen. Kannattaa tutustua linjasaneerauksen referenssikohteisiin tällä sivustolla!

 

Linjasaneerauksen sisältö riippuu kohdekiinteistön tarpeista. Tyypillisesti kuitenkin asukkaille näkyvin elementti on kaikkien kylpyhuoneiden uusitut pinnat. Laadimme kaikille asukkaille henkilökohtaisen ja yksityiskohtaisen mallinnuksen kylpyhuoneiden uudesta kokoonpanosta laattoineen ja kiintokalusteineen jo suunnitteluvaiheessa, joten jokaiselle asukkaalle valmistuu personaalinen ja onnistunut kylpyhuone. Vanhat kylpyhuoneet puretaan ja uusitaan kauttaaltaan. Pintoja ympäröivät rakenteet uusitaan tutkimusten perusteella tarpeellisin osin.


Käyttövesiputkien uusiminen

Käyttövesiputket uusitaan kokonaisuudessaan ja uusina vesijohtoina voidaan käyttää esimerkiksi komposiittiputkia, jotka ovat erittäin pitkäikäisiä kiinteistön tulevaa käyttöä ajatellen. Tyypillisesti juuri käyttövesijohdot ovat putkiremontin alullepaneva osa-alue, sillä monissa kohteissa ne ovat aiheuttaneet vesivahinkoja ennen putkiremonttia. Tämän vuoksi myös kosteusvaurioiden korjaus huomioidaan tiedossa olevin osin jo linjasaneerauksen suunnittelussa.

 

Viemäriputkien uusiminen

Viemäriputket ja koko viemäriverkosto uusitaan linjasaneerauksessa, ja tämä erottaakin linjasaneerauksen yleensä muista kevyemmistä menetelmistä. Linjasaneerauskohteiden viemäriputket ovat usein vuosikymmeniä vanhoja ja heikkokuntoisia, sillä aiemmin viemäriputkien materiaalina käytettyihin valurauta-, PVC- ja PEH-putkiin sisältyi kaikkiin omat ongelmansa. Esimerkiksi valurautaiset viemäriputket tulisi huuhdella 10 vuoden välein, mutta näin on menneinä vuosikymmeninä toimittu vain hyvin harvoissa kiinteistöissä ja putkiremontti on useimmiten ajankohtainen. Viemäriputkien sukituksen soveltuvuutta putkiremonttiin on aina hyvä arvioida niin positiivisista kuin negatiivisista näkökulmista.

 

Sähkö-, antenni- ja atk-verkot

Kiinteistön sähkö-, antenni- ja atk-verkkojen uusiminen on osa linjasaneerausta ja sillä pystytään lisäämään sähköturvallisuutta sekä asuinmukavuutta. Sähkölaitteiden käyttö ja siten myös tehontarve on viimeisten vuosikymmenten lisääntynyt, joten sähköverkon tai sen osien uusimisella pystytään vastaamaan myös muuttuneisiin tarpeisiin. Viimeisimpänä muuttuneena tekijänä tullut sähköautojen lataus nostaa sähkökeskusten tehontarvetta merkittävästi, joten nostamme tämän nykyään esille joka hankkeen suunnittelussa. Tällä tavalla asiakas pääsee kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun, kun tulevia investointitarpeita mitataan kuluvan ja tulevan vuosikymmenen aikana.