Käyttövesiputkien uusiminen

Käyttövesiputkiremontti on käytännössä aina osa linjasaneerausta ja hybridiremonttia, jos käyttövesiputkia ei ole uusittu päätetty uusia tätä ennen. Koska käyttövesiputket voivat tulla käyttöikänsä päähän myös huomattavasti ennen viemäreitä niin ne voi uusia myös erillään. Tyypillinen tilanne on kupariputkien syöpyminen putken ja veden laadusta johtuen, jolloin pistesyöpymiä ja vesivahinkoja voi syntyä vain muutamia vuosia vanhoissa kohteissa. Olemme saneeranneet satoja asuntoja, joissa kupariputken ja sille rinnasteisten ratkaisuiden käyttöikä on ollut ennakoitua lyhyempi. Tämän vuoksi käytämme putkiremontissa lähes ainoastaan komposiittiputkea.

 

 

Komposiittiputket
Komposiittiputkissa yhdistyvät metalli ja muoviputken vahvuudet. Komposiittiputki on äärimmäisen kestävää kemiallista ja fyysistä rasitusta vastaan, joten tyypillisesti sille luvataankin vähintään 50 vuoden käyttöikä. Itse putki ei juuri käytössä kulu, mutta kuten kaikissa ratkaisuissa, putkien liitokset ja kiinnitykset tulee suunnitella ja toteuttaa erittäin huolellisesti. Tällä tavalla komposiittiputken pitkä käyttöikä saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, ilman juuri minkäänlaisia heikkouksia.

 

 

Käyttövesiputkiremontin työmenetelmät
Olemme kehittäneet lukuisia menetelmiä, joilla käyttövesijohdot saadaan uusittua erittäin nopeasti ja häiriöt minimoiden. Oman suunnitteluosaamisemme kautta pystymme parhaimmillaan uusimaan huoneistokohtaiset käyttövesiputket vain päivässä, ilman sellaisia häiriöitä, joiden vuoksi asukkaiden täytyisi poistua huoneistosta. Käyttämämme suunnittelumenetelmät painottavat asennuksen nopeutta ja kustannustehokkuutta, ilman että vanhoja rakenteita täytyisi purkaa purkamista. Ota yhteyttä niin kerromme lisää ketterästä tavasta uusia kiinteistönne käyttövesiputkisto!

Kupariputkien käyttöikä

Kupari oli käytetyin käyttövesiputkien materiaali menneinä vuosikymmeninä ja sitä pidettiin laajasti laadukkaana ratkaisuna. 2000-luvulla on kuitenkin alettu törmätä ongelmiin ja putkien käyttöikä on laskenut.

Kupariputkien käyttöikä