Putkiremontti

Jokainen putkiremontti alkaa aina lähtötilanteen kartoituksella ja hankesuunnittelulla, joiden aikana putkiston tila käydään läpi ennakkotietojen ja kiinteistössä tehtävien havaintojen perusteella. Putkiremontin tarve on hyvä ottaa puheeksi aivan viimeistään siinä kohtaa, kun kiinteistö on ollut käytössä 50 vuotta. Vahinkojen välttämiseksi putkiston tila on kuitenkin hyvä tarkastaa jo 25 vuoden jälkeen, sillä kupariputkien käyttöikä voi olla putken ja veden kemiallisista ominaisuuksista johtuen myös huomattavasti tätä lyhyempi. Nykyään pistesyöpymiä esiintyy jo muutaman vuoden vanhoissa kupariputkissa, jonka vuoksi käytämmekin käyttövesiputkia uusittaessa komposiittiputkia. Viemäriputkien osalta viimeisten vuosikymmenten aikana asennetut muoviviemärit kestävät käyttöä pääosin hyvin ja viemäriremontin yhteydessä tällaiset viemärit voidaan tarvittaessa sukittaa kustannustehokkaasti. Vanhemmissa viemäreissä tarkempi tutkimus on kuitenkin tarpeen ja tällaisten kohteiden osalta päädytäänkin usein laajempaan linjasaneeraukseen. Teemme putkiremontteja Tampereella ja sen ympäristökunnissa kaikilla markkinoilla olevilla menetelmillä. Pystymme siten muodostamaan tarkan kokonaiskuvan kiinteistöönne parhaiten soveltuvasta ja hinnaltaan kustannustehokkaimmasta menetelmästä.

 

 

Hankesuunnittelu ja asiantuntijakonsultointi
Suunnittelussa määritellään projektin tavoitteet ja saneerauskohteelle parhaiten soveltuvat työmenetelmät. Suurin osa nykypäivän putkiremonteista tehdään edelleen kokonaisvaltaisena linjasaneerauksena. On kuitenkin myös paljon kohteita, joissa viemäreiden sukituksella ja käyttövesiputkien uusimisella päästään kiitettävään lopputulokseen nopeammin ja edullisemmin. Suunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä se voi säästää merkittäviä summia projektin toteutusvaiheen kustannuksissa. Huolellisen suunnittelun osa on hyvin pieni koko putkistosaneerauksen kokonaiskustannuksista, joten siinä kannattaa luottaa vain alan parhaisiin ammattilaisiin. LVI-Palvelu Hongisto Oy:n suunnitteluosaaminen on LVI-alan terävintä kärkeä niin kokemuksen kuin viimeisimpien työmenetelmien osalta, joten ota rohkeasti yhteyttä heti projektinne alussa.
Toimimme aina taloteknisen saneerauksen pääurakoitsijana vastaten kaikista projektin osa-alueista. Tällaisia ovat muun muassa rakennus-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikka.

 

 

Viemärin sukitus
Sukitus on nopea ja kustannustehokas työmenetelmä, jolla on korjausrakentamisessa etuja erityisesti vaikeasti purettavissa putkiston osissa. Sukituksessa vanhoja viemäriputkia käytetään aihiona, jonka sisäpuolelle uusi putki valetaan. Sukituksessa epoksihartsilla käsitelty huopasukka puhalletaan putkistoon paineilmalla ja annetaan sen kovettua. Työmenetelmällä saadaan hyvä lopputulos, kunhan vanha viemäriputkisto on saneerauksen alkaessa riittävän hyvässä kunnossa. Sukituksessa seinä- ja lattiarakenteita ei tarvitse rikkoa, vaan viemärikuvaus ja viemäreiden pesu ovat oleellinen osa suunnittelua ja niillä varmistetaan sukituksen soveltuvuus kohteeseen.

 

 

Käyttövesiputkien uusiminen ja Hybridiremontti

Hybridiremontissa hormeja ei avata, vaan käyttövesiputket tuodaan tiloihin vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Viemärit sukitetaan talon rakenteita purkamatta. Tällää menetelmällä päästään projektin nopeampaan toteutukseen, vähäisempään rakennusaikaiseen meluun, sekä useimmiten myös alhaisempaan kokonaiskustannukseen.

 

 

Linjasaneeraus
Linjasaneeraus, eli niin kutsuttu perinteinen putkiremontti, on käytetyin ja varmin tapa saada kiinteistö putkisto uutta vastaavaan kuntoon. Linjasaneerauksessa vanhat viemäriputket puretaan ja korvataan uusilla. Samoin toimitaan käyttövesiputkien osalta. Linjasaneerauksessa kylpyhuoneet ja talon sähkö- ja tietoliikennetekniikan ratkaisut uusitaan.