Kokonaisvastuurakentaminen, eli KVR, on nimensä mukaisesti kokonaisuuksien vastuulliseen rakentamiseen keskittyvä toimintamalli. KVR-urakassa tilaaja, eli asunto-osakeyhtiö tai yritys, asettaa raamit urakalle ja määrittelee sen keskeiset vaatimukset. Rakennusyhtiö, eli KVR-urakoitsija, puolestaan sekä suunnittelee että toteuttaa urakan.

 

KVR-urakan vahvuudet tulevat esille sitä selvemmin mitä suuremmasta hankkeesta on kyse. Tämän vuoksi toimintamalli on käytössä erityisesti laajoissa linjasaneerauksissa. Pyrimme tekemään kaikki hankkeemme KVR-urakkana, sillä se edistää projektin asianmukaista toteutusta ja selkeyttää projektin osapuolten vastuita niin projektin aikana kuin sen jälkeen. Tästä hyötyvät sekä projektin tilaaja että KVR-urakoitsija.

 

Kokonaisvastuurakentamisessa projektin läpivienti nopeutuu useimmiten selvästi, sillä urakoitsija pystyy suunnittelemaan putkiremontin toteutuksen tehokkaammin oman toimintamallinsa mukaisesti ja eri osapuolten ristiriidoilta vältytään.