Ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmöntalteenotto

Puhdas ja terveellinen huoneilma on tasaisen huonelämpötilan ohella nykyaikaisen asumisterveyden perusta. Tulo-poistoilmanvaihdossa likainen ja kostea ilma poistetaan tyypillisesti kylpyhuoneen, saunan ja keittiön ilmanvaihtoventtiilien ja liesituulettimen kautta. Makuuhuoneisiin ja muihin oleskelutiloihin tuodaan puolestaan ilmanvaihtokanavia pitkin puhdasta suodatettua ulkoilmaa. Vanhemmissa järjestelmissä korvausilma voidaan ottaa myös seinässä tai ikkunassa sijaitsevien ilmanvaihtoventtiilien kautta suoraan ulkoilmasta, mutta tämä saattaa aiheuttaa asuntoon vedon tunnetta, eikä ulkoa suodattamattomana otettu korvausilma ole puhdasta varsinkaan keväällä katupöly- ja siitepölykaudella.

 

 

Ilmanvaihtokanavien puhdistus
Ilmanvaihtokanavien puhdistus on keskeinen osa jokaisen rakennuksen huoltoa. Poistokanavien virtaus heikkenee, kun pöly ja muut epäpuhtaudet tarttuvat ilmanvaihtokanaviin sisäilmasta. Vastaavasti tuloilmakanavissa voi olla epäpuhtauksia, jos ilmansuodatuksessa on ollut puutteita tai jos kanaviin on jäänyt rakennusaikana epäpuhtauksia. Näillä epäpuhtauksilla voi olla merkittäviä asumisterveydellisiä vaikutuksia, joten ilmanvaihtokanavat on syytä puhdistaa vähintään 10 vuoden välein.

 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus
Ilmanvaihtojärjestelmän saneerausta aletaan suunnitella, kun olemassa olevassa järjestelmässä on havaittu heikkouksia, jotka saneerauksella olisi mahdollista korjata. Nykypäivän ratkaisut ilmanvaihdossa ovat erittäin kehittyneitä verrattuna esimerkiksi 1970-1980-luvuilla markkinoilla olleisiin ratkaisuihin nähden. Saneerauksella voidaan siis lisätä asumismukavuutta ja säästää energiakustannuksissa merkittävästi.

 

 

Lämmöntalteenotto
Perinteisissä ja nykypäivänä katsottuna jo vanhanaikaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä noin 20°C asteinen sisäilma poistetaan talon katolla sijaitsevalla huippuimurilla suoraan ulkoilmaan, hyödyntämättä ilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa. Poistoilmalämpöpumpulla ilmasta sitoutettu lämpöenergia voidaan joustavasti siirtää talon lämmitysjärjestelmään, käyttöveteen, tai tuloilmaan. Poistoilmalämpöpumppu soveltuu myös sellaisiin kohteisiin, joissa tuloilma otetaan seinässä sijaitsevien ilmanvaihtoventtiilien kautta.

 

Poistoilmalämpöpumppua hyödyntävällä lämmöntalteenottoratkaisulla saavutetaan käytännössä aina merkittäviä säästöjä kiinteistön energiakustannuksissa. Nykyaikaisilla poistoilmalämpöpumpuilla päästään jopa 50% säästöön energiakustannuksissa, joten lämmöntalteenoton asennus vanhaankin rakennukseen todellakin kannattaa. Tyypillisesti investoinnin takaisinmaksuaika on vain muutamia vuosia.